Categories
Berita

tujuh Dampak Negatif Minuman Keras Menurut Islam

VIVA – Kaum muslimin, kita semua tentu sudah mengetahui bahwa khomar atau minuman berpenat-penat adalah sesuatu yang diharamkan di agama kiita yang mulia tersebut, yaitu agama islam. Banyak dalil yang menunjukkan akan keharamannya, pada antaranya adalah firman Allah Azza Wajalla yag artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah…

VIVA   –  Kaum muslimin, kita semua tentu sudah mengetahui bahwa khomar atau minuman keras adalah sesuatu yang diharamkan dalam pegangan kiita yang mulia ini, yakni agama islam.

Banyak dalil yang menunjukkan akan keharamannya, di antaranya adalah firman Allah Azza Wajalla yag artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, memilih nasib dengan panah merupakan tanduk syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu sehingga kamu beruntung.

Sesungguhnya syaitan itu ingin melahirkan permusuhan dan kebencian di kurun kalian lantaran (minum) khamar serta berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menegakkan sholat. Maka apakah kalian mau mundur (dari melakukan pekerjaan itu). ” (Surah Al-Maidah: 90-91).

Baca Selengkapnya…